КЗП

Информация за регистъра

Съгласно Чл.2 ал.1 от НАРЕДБАТА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДРЕСИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАВАТ НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ (пълен текст) и ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ, Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма води и поддържа регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, и осъществява дейности по вписванията в него.

От сайта на КЗП, от меню ЖАЛБИ И РЕГИСТРИ > Регистър на е-адреси на ЮЛ нежелаещи да получават НТС > Проверка на е-адрес, Вие можете да проверите дали съответен електронен адрес е вписан в Регистъра. Ако същият е вписан, след натискане на бутона „провери“, ще се визуализира информация за юридическото лице, което го е вписало. В меню Електронно подаване на заявление са разяснени начините за регистрация в Регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения.

Системата за Email Маркетинг на MailBul.com е единствената в България, която ви позволява да проверявате големи обеми от електронни адреси напълно автоматично и БЕЗПЛАТНО.

Можете да направите собствен акаунт като се регистрирате оттук.

Меню